25. 7. 2024
REKLAMA

Vitamín C a jeho využití v onkologické léčbě

vitamín C
piyaphantawong at FreeDigitalPhotos.net

Využití vitamínu C při léčbě rakoviny bylo zkoumáno již v 80. letech 20. století. Při léčbě rakoviny totiž dochází k nedostatku tohoto vitamínu v těle, což způsobuje nedostatečné obranné reakce organismu. Tenkrát vědci ale nedošli k očekávanému výsledku. Podávali nemocným tabletky, které podle dnešních zjištění nefungují tak jako vitamíny podávané infuzně.

Vitamín C se musí podávat infuzně, aby jeho účinky byly skutečně maximální.

Infuzně podávaný vitamín chrání zdravé buňky před oxidací, čímž podporuje protinádorovou imunitu a zároveň na některé nádorové buňky působí prooxidačně, a tedy blokuje jejich množení a vede k jejich destrukci.

„V okolí nádorové buňky je prostředí o vyšší kyselosti a s přítomností iontů mědi a železa vytváří vitamín C peroxid vodíku, který je schopen nádorovou buňku zničit,” vysvětluje podrobněji MUDr. Marta Holíková z Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice v Liberci.

„Vysokodávkové infuzní podávání vitamínu C tedy přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a navíc působí proti jejich metastázím, jelikož blokuje v nádoru, aby si mohl vytvářet své cévy a šířit se,” dodává lékařka.

Vitamín C podávaný ústy nestačí

Bohužel nelze spoléhat při léčbě rakoviny na vitamín C v tabletkách. Vzhledem k omezeným transportním možnostem ve střevě se z tablet dostane do krve jen velmi nízká koncentrace vitamínu, která nemá protiinfekční, protizánětlivé ani protinádorové účinky.

Aby vitamín C měl všechny tyto účinky, musela by jeho koncentrace v krvi dosáhnout mnohonásobně vyšších hodnot a ani to není vše. V tento moment by tedy stačilo injekční podání vitamínu C, jenže injekce obsahují konzervanty a nejsou pH neutrální, čímž se výrazně snižuje jejich účinek.

Podle lékařů je i z těchto důvodů nutné vitamín C podávat infuzně, aby jeho účinky byly skutečně maximální.

 

Vitamín C a jeho využití v onkologické léčbě
koratmember at FreeDigitalPhotos.net

Jak to funguje

Mechanismus účinku infuzně podaného vitamínu C je závislý na dávce a prostředí, ve kterém se nachází.

Pokud lékaři použijí dávku 0,6 g vitamínu C na jeden kilogram tělesné hmotnosti, pak infuze působí antioxidačně – a tedy účinkuje protizánětlivě. Při dávce 0,75-1,5 g/kg tělesné hmotnosti vykazuje prooxidační účinky – působí jako netoxické chemoterapeutikum bez nežádoucích účinků.

Velmi zajímavé také je, že vitamín C v infuzi se v okolí zdravých buněk chová jako antioxidant, zatímco v okolí nádorových buněk prooxidačně (zabíjí je). Podle konkrétní situace ho tedy lékaři aplikují samostatně anebo v kombinaci se základní chemoterapií.

„V našem centru máme s aplikací vitamínu C v infuzi zkušenosti u nemocných s různými typy nádorových onemocnění – u karcinomu prsu, vaječníků, tlustého střeva, slinivky břišní a dalších. Zvláště se mi osvědčilo podávání infuzí u pacientů, kteří z důvodu pokročilosti nádorového nemocnění nemohli podstoupit konvenční onkologickou léčbu,” vysvětluje MUDr. Marta Holíková.

„Například u pacienta s pokročilým karcinomem slinivky břišní s metastázemi do jater došlo již po třech týdnech k úpravě jaterních testů a celkovému zlepšení kvality života. Recentní studie ukazují, že podávání vitamínu C v infuzích napomáhá k prodloužení života u těchto typů pacientů,” dodává specialistka.

Výhodou této léčby je, že se u nemocných neobjevují nežádoucí účinky. Nemocní se cítí po aplikacích lépe, mizí u nich nevolnosti, únava, vyčerpání, poruchy spánku a zlepšuje se tak kvalita jejich života.

Infuzní léčba vitamínem C je vhodná především pro onkologické pacienty jak v pokročilém stadiu onemocnění, tak i v první linii chemoterapie.

Seznam lékařů aplikující infuze s vitamínem C naleznete zde.

 

zdroj: Novinky.cz

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*