18. 6. 2024
REKLAMA

Přenášejí potraviny koronavirus?

Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 - je nepravděpodobné, že se virus přenáší potravinami

koronavirus

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Přenos potravinami je nepravděpodobný.  Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však dále pokračují.

CZVP SZÚ  trvale sleduje vývoj respiračních nemocí způsobených koronavirem (onemocnění se označuje jako COVID-19, nový koronavirus se nazývá SARS-CoV-2), které byly poprvé identifikovány ve Wuhan v provincii Hubei v Číně a jejich potenciál šíření i prostřednictvím potravin.

Širší informace o problematice jsou k dispozici na webu SZÚ a MZ ČR.

Stručné informace pro obyvatele:

Co je koronavirus?

Koronaviry jsou rodina virů, které obvykle způsobují respirační onemocnění. Patří k nim viry, které způsobují běžné nachlazení a závažnější onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS-CoV) a syndrom těžkých akutních dýchacích cest (SARS-CoV).

Může se virus přenášet potravinami?

Předchozí zkušenosti s ohnisky nemoci způsobené MERS-CoV, SARS-CoV a dalšími respiračními viry (např. Ptačí chřipkou) naznačují, že by se nový koronavirus mohl přenášet ze zvířat na člověka. Přenos potravinami je nepravděpodobný. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však dále pokračují.

Snížení zdravotního rizika

Každý by měl praktikovat obvykle doporučovanou hygienu a další opatření na ochranu před infekcemi. To zahrnuje řádné hygienické návyky při přípravě pokrmů. 

Co doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO)

  • pravidelně si umývejte ruce
  • při kašli a kýchání si zakryjte ústa a nos
  • pečlivě pečte maso a vejce
  • vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýchání

Dobrá hygiena a hygiena jsou důležité, aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi syrovými nebo nedotaženými potravinami a vařenými nebo připravenými k jídlu v kuchyni.

Pokud máte podezření na příznaky respiračního onemocnění, měli byste se vyvarovat přípravy jídla pro jiné lidi a standardně vyhledat lékařskou pomoc.

CZVP SZÚ bude dále sledovat vývoj a udržovat spojení s dalšími organizacemi v ČR a zahraničí tak, aby včas posoudila možnost přenosu viru potravinami.

Prof. J. Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Brno, SZÚ Praha

Další materiály k prevenci infekcí prostřednictvím potravin:

Pro čtenáře textů v EN, doporučujeme také obecný materiál, který zpracoval BfR v Německu, s názvem  „Protection against foodborne infections in private households“.

Zdroj: Státní zdravotní ústav


Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*