18. 6. 2024
REKLAMA

Prevence během letních veder

Letné měsíce kromě zábavy a relaxu s sebou přinášejí i jisté nástrahy. Na lidský organismus mají dopad nejen extrémní vedra, ale i jídlo, potraviny či voda v přírodních a umělých koupalištích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i pískoviště v dětských hřištích.

Extrémně vysoké až tropické teploty přinášejí řadu zdravotních rizik, které mohou způsobovat vážné kolapsové stavy, za určitých podmínek vedoucí až k případným úmrtím

osob nemocných zejména na kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak, termoregulace a závažné hormonální onemocnění. Zátěž teplem může vést k poklesu výkonnosti, zvýšené únavnosti a může způsobit až přehřátí organismu se zvýšením tělesné teploty, malátností, ospalostí, bolestmi hlavy, závratěmi, nevolností až zvracením.

„Desatero“ během letních veder:

Dodržování pitného režimu

Dospělý člověk by měl během dne vypít nejméně tři litry vody. Nevhodné jsou však nápoje s obsahem cukru, kofeinu, chininu či alkoholu. Do pitného režimu se tedy nezapočítávají tekutiny přijaté ve formě limonád, piva, alkoholu, kávy. Ideální je obyčejná voda. Nápoje by měly přijímat pravidelně v menších dávkách. Důležitá je také jejich teplota – vhodnější jsou vlažné nápoje. Potřeba pití roste nejen v závislosti na venkovní teplotě, ale i na tělesné aktivity a zdravotního stavu. Zejména u dětí je třeba dbát na to, aby pili před, během i po fyzické námaze. Vodu je třeba pít i tehdy, když nepociťujete žízeň.

Stravování

Strava má být v letních měsících „lehčí“ tj lehce stravitelné, s nižší energetickou hodnotou, současně však musí poskytovat dostatek výživných látek.

Složením má být vyvážené a pestré – dostatek celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny, nízkotučných mléčných výrobků, ryb, drůbeže, brambor a luštěnin, méně jídel a potravin bohatých na tuky a jednoduché sacharidy.

Kupovat jen takové množství a druhy potravin, které jsme schopni zkonzumovat do vyznačeného data spotřeby, a pro které máme zajištěny podmínky skladování podle pokynů výrobce na obalu. Po nákupu dopravit potraviny co nejdříve domů – uchovat v lednici.

Kvalita vody

Opatrní třeba být i při návštěvě přírodních, či umělých koupališť. Doporučujeme veřejnosti koupat se pouze v koupalištích, které jsou pod stálou kontrolou.

Klimatizace

Zchladit se kromě koupání ve vodě, můžeme i klimatizací v autě, či domácím nebo pracovním prostředí. Aby nám klimatizace neškodila, ale naopak byla nám k užitku musí být nastavena tak, aby rozdíl teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím nebyl vyšší než 5 maximálně 7 stupňů Celsia. Náhlé změny teplot vzduchu za krátký časový úsek představují pro organismus stresovou situaci vznik tzv. teplotního šoku (celkové oslabení organismu).

Vhodný oděv

Podle možnosti světlých barev az přírodních materiálů, má být lehký, vzdušný a volného střihu.

Syntetické materiály nejsou vhodné, protože neumožňují odpařování potu. Během pobytu mimo domov chraňte svůj zrak kvalitními slunečními brýlemi a používejte pokrývku hlavy, která chrání před slunečním úpalem.

Slunění

Na přímé slunění jsou vhodné jen ranní a pozdní odpolední hodiny. V případě pobytu u vodních ploch, koupalištích a ve volné přírodě se třeba od 10. do 16. hodiny zdržovat na stinném místě. Při opalování třeba používat kvalitní krémy s vysokým ochranným faktorem před UV zářením. Při pobytu na slunci třeba chránit především naši kůži, oči a používat pokrývky hlavy. Před sluncem se musí chránit kojenci a malé děti, staří lidé, osoby trpící KVO (kardiovaskulárním onemocněním).

Horka na pracovišti

Dostatek pitné vody na pracovišti (dbát na pitný režim zaměstnanců) .Vhodný pracovní oděv pro zaměstnance (z přírodních materiálů, podle možnosti jednovrstvý). Úpravu režimu práce a odpočinku dohodou mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců, zejména při pracích s nadměrnou fyzickou zátěží a při pracích na vnějších pracovištích (např. Posun začátku pracovní směny do dřívějších ranních hodin, zařazení přestávek v práci). Možnost osprchování chladnou vodou. Stínění oken a světlíků žaluziemi, roletami. Zvýšení pohybu vzduchu ventilátory. Podle možností na pracovišti využívat klimatizaci.

V odůvodněných případech, které jsou vymezeny příslušnou legislativou (tj pokud je předpoklad překročení hodnot dlouhodobě a krátkodobě únosné zátěže teplem na pracovištích, na kterých je tepelná zátěž způsobená technologií; při dlouhodobé práci na vnějším pracovišti během mimořádně teplých dní) zaměstnavatel má poskytovat navíc i nápoje , jejichž prostřednictvím se doplňují i ​​minerální látky ztracené pocením.

 

Povinnosti zaměstnavatele při ochraně zdraví zaměstnancům před působením nadměrného tepla při práci jakož i opatření, která je třeba provést, jsou obsaženy především v platné legislativě. Tyto povinnosti jsou v legislativě formulovány převážně obecně, přičemž každý zaměstnavatel je povinen je aplikovat s ohledem na konkrétní podmínky daného pracoviště.

Úprava pracovní doby

Případná úprava režimu práce a odpočinku zejména při pracích s nadměrnou fyzickou zátěží a při pracích na vnějších pracovištích – např. posun začátku pracovní směny, délka a zařazení přestávek a pod. má být řešena dohodou mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců.

Zaměstnavatel se řídí zákoníkem práce nebo ustanoveními v kolektivní smlouvě.

Domácnost v létě

V domácnosti je třeba zabránit insolácii, tj pronikání přímých slunečních paprsků přes okna nebo světlíky, stíněním, např. žaluziemi nebo roletami. Rovněž je třeba zajistit zvýšení pohybu vzduchu větráním. Při používání ventilátorů je tyto třeba umístit a nasměrovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu přímému ochlazování povrchu těla.

V případě využití klimatizace je třeba zajistit, aby rozdíl venkovní a vnitřní teploty při jejím používání nepřesahoval hodnotu 5 – 7°C, abyste předešli tzv. teplotnímu šoku způsobenému náhlým přechodem z vychlazeného prostředí do horkého venkovního prostředí.

Omezení aktivit

Starší a chronicky nemocní lidé, by měli na minimum omezit své aktivity az domovů vycházet, pokud se dá, jen ráno nebo večer.

 

zdroj: http://www.uvzsr.sk/