19. 4. 2024
REKLAMA

Hygiena a bezpečnost potravín- dopad na obyvateľstvo

Stručná epidemiologická charakteristika výskytu nákaz v SR

O fakte, že je nanajvýš dôležité dodržiavanie základných hygienických podmienok pri manipulácií s potravinami niet pochýb. Pozrite sa však detailnejšie na štatistiku alimentárnych ochorení na Slovensku z roku 2015.

V roku 2015 nebolo v skupine alimentárnych ochorení zaznamenané ochorenie na brušný týfus a paratýfus

V analyzovanom roku bolo zaznamenaných 5103 ochorení na salmonelózu, čo predstavuje chorobnosť 94,13/100 000. Výskyt je o 17% vyšší ako v roku 2014 a o 12% nižší ako 5 ročný priemer. Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, ale aj epidemický. Zaznamenaných bolo 226 epidémií, z toho 102 epidémií s počtom chorých 3 a viac osôb v jednom ohnisku. V 102 tohtoročných epidémiách sa zistilo spolu 647 infikovaných osôb, čo je 12,7 % z celkového počtu 5103 hlásených salmonelových infekcií na Slovensku v roku 2015. Oproti roku 2014 je to vzostup o 17 epidémií s počtom chorých 3 a viac osôb, napriek tejto skutočnosti počet chorých v epidémiách hlásených v roku 2015 predstavoval pokles o 15,5 % oproti roku 2014.

Porkmy je potrebné dostatočne tepelne upraviť

Na dyzentériu ochorelo 199 osôb, čo predstavuje chorobnosť 3,67/100 000. Výskyt je o 13,5% nižší ako v roku 2014 a o 50% nižší v porovnaní s 5 ročným priemerom. Charakter 14
výskytu bol sporadický, rodinný, ale aj epidemický. Hlásené boli 4 epidémie s počtom chorých od 2 prípadov, v ktorých ochorelo 9 osôb.

V skupine iných bakteriálnych črevných infekcii sa zaznamenal výskyt 9335 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 172,19/100 000. Oproti minulému roku je to vzostup o 5,9% a oproti 5 ročnému priemeru je to vzostup o 32%. V etiológii ochorení dominoval Campylobacter, ktorý sa uplatnil v 6 940 prípadoch. Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, ale bolo zaznamenaných aj 9 väčších epidémií (s počtom chorých od 4 osôb), v ktorých ochorelo spolu 47 osôb. Menších epidémií bolo 101, v nich ochorelo 241 osôb.

V skupine iných bakteriálnych otráv potravinami bolo hlásených 128 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 2,36/100 000. Oproti minulému roku je to pokles o 26% a oproti 5 ročnému
priemeru je to nárast o 20%. Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásené boli 2 väčšie epidémie v ktorých ochorelo 113 osôb. V priebehu roka 2015 boli hlásené 3 podozrenia na botulizmus. V jednom prípade z Banskobystrického kraja bolo z troch použitých obalov Cícerovej nátierky detekované Clostridium botulinum A3.

V skupine iných protozoárnych črevných infekcií bolo hlásených 249 ochorení (chor. 4,59/100 000), čo je o 24,5% viac ako v roku 2014. Charakter výskytu bol sporadický.

U hnačiek spôsobených vírusmi bolo zaznamenaných 7 848 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 144,76/100 000, čo je oproti roku 2014 vzostup o 42,9%. Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásených bolo 52 väčších epidémií s počtom prípadov od 4 do 173, v ktorých ochorelo spolu 1095 osôb.

V skupine hnačiek a gastroenteritíd pravdepodobne infekčného pôvodu bolo hlásených 2 610 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 48,14/100 000. Výskyt je oproti roku 2014 o 8,4% vyšší a oproti 5 ročnému priemeru je to pokles o 22%. Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, ale aj epidemický. Zaznamenaných bolo 26 väčších epidémií od 5 prípadov v ktorých ochorelo 651 osôb a 5 menších epidémii v ktorých ochorelo 10 osôb. 
V roku 2015 v skupine alimentárnych nákaz bolo hlásených 7 úmrtí, z toho v troch prípadoch na diagnózu Enterokolitída zapríč. Clostridium difficile u 75 ročnej ženy z okresu Prievidza, u 86 ročnej ženy z okresu Košice II. a u 88 ročnej ženy z okresu Košice IV. V dvoch prípadoch išlo o úmrtie na Rotavírusovú enteritídu u jeden ročného dievčatka z okresu Kežmarok a o úmrtie na Hnačku a gastroenteritídu pravdepodobne infekčného pôvodu u 82 ročnej ženy z okresu Nitra. V roku 2015 boli hlásené 2 úmrtia na Salmonelovú enteritídu u 63 ročnej ženy z okresu Michalovce a u 82 ročného muža z okresu Banská Bystrica.

zdroj: Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2015

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*