25. 7. 2024
REKLAMA

Falšované mléčné výrobky z dovozu v obchodních řetězcích v ČR

SZPI

Státní zemědělská potravinářská inspekce (SZPI) nadále pokračuje v kontrolách zaměřených na segment mléčných výrobků z dovozu, u kterých v nedávné době zjišťovala četná pochybení. Aktuální výsledky laboratorních analýz prokazují nižší obsah hodnotné složky, jakou je mléčná sušina, která zásadním způsobem utváří kvalitu výrobku. Spotřebitel je dále klamán informací o obsahu tuku, kterého je přítomno více či naopak méně, oproti deklaraci na obalu potraviny. Jednalo se o následující výrobky:

Cheesy Singles with Cheddar, 200 g, Tavený sýr se sýrem Cheddar s označením data minimální trvanlivosti do 19. 06. 2016, šarže L6048C31, výrobce Bonifaz Kohler GmbH D-88161 Lindenberg, Německo. Analýza prokázala pochybení u obsahu mléčné sušiny, které bylo naměřeno 47,27% oproti uváděným 49%. Spotřebitel tak byl uveden v omyl tvrzením na etiketě. Výrobek se nacházel v distribuci společnosti BILLA, spol. s. r. o.

Mozzarella Galbani di latte di Bufala Mini s datem použitelnosti do 18. 6. 2016, šarže L 6N 141, výrobce S.p.A. Egidio Galbani-Via Flavio Giola, 8 20149 Milano, Italia. U odebraného vzorku sýru došlo k pochybení hned ve dvou aspektech. Skutečný obsah mléčné sušiny činil 36,45% oproti výrobcem deklarovaným 40,5%. Dále pak byl naměřen vyšší obsah tuku, 65,93% oproti uvedeným 52%. Spotřebitel tak byl klamán nepravdivým tvrzením na obalu. Potravina byla uváděna na trh prostřednictvím společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.

S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty. Se zřetelem k opakovaným negativním výsledkům kontrol bude SZPI i nadále intenzivně provádět kontrolu tohoto problematického segmentu.

zdroj: >http://www.szpi.gov.cz/clanek/falsovane-mlecne-vyrobky-z-dovozu-v-obchodnich-retezcich-v-cr.aspx<

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*