30. 3. 2023

HACCP

aneb, jak se nebát HACCP

haccp

Co to vlastne HACCP znamená?

HACCP (hazard analysis and critical control points znamená analýzu nebezpečí a metodu kontroly kritických kontrolních bodů) je systém, který byl v 60. letech minulého století vyvinut v USA pro Národní leteckou a vesmírnou agenturu (NASA), která potřebovala zajistit 100% ochranu všech potravinových a výživových produktů před mechanickými, toxickými, chemickými nebo fyzikálními kontaminacemi. HACCP byl využíván k testování finálních produktů na potvrzení bezpečnosti potravin jako preventivní systém produkce bezpečných potravin, který měl univerzální uplatnění. Celý systém byl vybudován tak, aby vyloučil nebo na maximální možnou míru minimalizoval rizika, ktoré by mohly způsobit kosmonautům infekce, nemoci nebo poranění. HACCP vzbudil pozornost mnoha států, které ho začali analyzovat a testovat. Postupně se stával mezinárodne akceptován a přijímán. V roce 1992 byl HACCP včleněn do evropské legislativy a stal se celosvětovým standardem.

o HACCP

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP. Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

haccp prirucka

Co obsahuje HACCP

 1. analýza nebezpečí
 2. určení kritických kontrolních bodů
 3. stanovení kritických limitů
 4. určení monitorovacích postupů
 5. určení nápravných opatření
 6. určení ověřovacích postupů
 7. určení způsobu vedení dokumentace a záznamů

7 principu HACCP

Přínosy HACCP

 • jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin
 • minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
 • splnění legislativních požadavků na výrobce potravin
 • vytvoření vhodného základu pro budoucí přechod firmy na mezinárodní standardy bezpečnosti potravin vyžadované retailovými řetězci – IFS, BRC, apod.
 • věrohodné potvrzení funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému nezávislou třetí stranou
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

Se zaváděním plánu HACCP, ale i provozními a sanitačními řády Vám rádi pomohou renomovaný odborníci HACCP Konzultant

zdroj: eHACCP.cz, internet