20. 5. 2024
REKLAMA

Rada Evropské unie vyzývá k zdravějším potravinám

Závěry Rady o zlepšování potravinářských výrobků

Rada Evropské unie jako orgán, který zastupuje vlády členských států došla k závěrům týkajícím se zlepšování potravinářských výrobků.

Mimo jiné konstatovala, že u evropské populace je příliš vysoký a stále častější výskyt nadváhy, obezity a dalších nepřenosných nemocí souvisejících se stravou. Tento trend má negativní dopad na střední délku života, snižuje kvalitu života občanů Unie a ovlivňuje společnost, například tím, že ohrožuje dostupnost zdravé a udržitelné pracovní síly a způsobuje vysoké náklady na zdravotní péči, které mohou mít dopad na udržitelnost systémů zdravotní péče. Představuje tak rovněž hospodářskou zátěž pro Unii a její členské státy.

Závažným problémem je zejména vysoký a dále rostoucí výskyt nadváhy a obezity u dětí, což si žádá důrazná a koordinovaná opatření, kterými se již zabývají na své úrovni členské státy, Unie a Světová zdravotnická organizace.

Také se ukládá odpovědnost na jednotlivé vlády za stanovení cílů v oblasti veřejného zdraví, jichž by posléze mělo být dosaženo ve spolupráci s provozovateli potravinářských podniků a s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Provozovatelé potravinářských podniků mají v celém potravinovém řetězci odpovědnost za zlepšování výrobků a jídel, jež nabízejí, a přispívají tak k tomu, aby volba zdravých potravin byla snadnou volbou. Důležitou úlohu při podpoře těchto cílů mohou hrát i obecné zásady týkající se složení potravin vypracované veřejnými institucemi (jako jsou nemocnice, školy, domovy pro seniory nebo studentské ubytovny), mimo jiné i na základě veřejných zakázek.

Výchova už od narození

Množství soli, nasycených tuků a přidaných cukrů by se mělo v potravinách snižovat postupně, aby si spotřebitel mohl na vylepšené výrobky zvyknout. Zvláštní pozornost si zaslouží potraviny pro kojence a děti, které mají rozvíjet širokou škálu chutí, včetně chuti ke konzumaci ovoce a zeleniny, a měly by zabránit tomu, že děti již v raném věku začnou z hlediska chutí upřednostňovat potraviny s vysokým obsahem cukru a soli.

více se dočtete zde: <http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/06/17-epsco-conclusions-food-product-improvement/>

 

 

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*