25. 2. 2024
REKLAMA

Arašídy

arašídy
foto76 at FreeDigitalPhotos.net

Alergií na arašídy nazýváme  potravinovou alergii na alergeny obsažené v burských oříšcích. Burské oříšky patří do skupiny luštěnin. Je známo, že alergeny arašídů mohou vyvolat obzvláště silnou alergickou reakci. Nebezpečné jsou především alergické reakce po pokrmech, které obsahují arašídy. Alergeny v burských oříšcích jsou odolné teplu. Stačí množství arašídů v řádech mikrogramů, aby došlo k rozvinutí příznaků prudké alergické reakce. Dochází často k dušnosti, otoku sliznic nebo oběhovým poruchám vedoucím až k plnému rozvoji životu nebezpečné anafylaxe.

 

Příznaky

Příznaky alergie na arašídy se rozvíjejí brzy po požití arašídů či i jen jejich mikroskopických částí. Mohou se objevit:

  • otoky sliznic nosohltanu
  • otok a svědění jazyka
  • otoky rtů
  • dušnost
  • nevolnost, zvracení, průjem
  • poruchy oběhu
  • anafylaktická reakce

Ve srovnání s jinými potravinovými alergiemi se projevují příznaky alergie na arašídy obzvláště silně.

Vyvolavatelé

Burské oříšky nejsou,  jak by člověk dle jejich názvu soudil, z botanického hlediska ořechy, nýbrž patří do skupiny luštěnin, a jsou tak příbuzné třeba sojovým bobům a ne lískovým ořechům. Jako luštěnina tak může mít arašíd zkříženou reakci se sójou a ostatními luštěninami, například guarovou nebo rohovníkovou moukou.

Rozvoj alergie – senzibilizace

Existují některé faktory, které mohou u dětí ovlivnit vznik alergií:

  • Výživa sojovým mlékem.
  • Ošetřování ekzému mastmi s obsahem arašídového oleje a/nebo
  • rodinná zátěž s alergií na arašídy či ekzémem.

Není stále zcela jisté,  zda senzibilizace na arašídy vzniká již u plodu, pokud těhotná žena jí burské oříšky. Rovněž není objasněno, zda k senzibilizaci dítěte mohou vést alergeny arašídů obsažené v mateřském mléce. (O senzibilizaci se hovoří, když tělo poprvé vytvoří IgE protilátky proti arašídovým alergenům.)

Do stravy kojenců ale arašídy a arašídové produkty rozhodně nepatří. Studie dokazují, že v Anglii, kde je alergie na arašídy jednoznačně častější než u nás, 80% dětí pozřelo již v prvním roce života arašídy či potraviny, které arašídy obsahují.

K rozvoji alergie na arašídy může samozřejmě dojít i u starších dětí, mladistvých či dospělých.

Potraviny bez obsahu arašídů

Existují i přesné seznamy potravin, které neobsahují ani stopy arašídů.  Zeptejte se svého lékaře, možná je má k dispozici.

Takové seznamy samy o sobě nejsou ale moc přínosné.  Smysluplná a důležitá jsou taková výživová doporučení, která spojí přísnost diety bez ořechů s optimálně nastaveným jídelníčkem pro každého jedince zvlášť. Takový jídelníček sestaví nejlépe výživový poradce, který je vyškolený v problematice potravinové alergie.

Povinnost označování potravin

V Evropě platí povinnost výrobce označovat potraviny s obsahem nebezpečných alergenů, tedy i s obsahem arašídů (EU-směrnice 2007/68/EG). Toto označení by mělo pomáhat alergikům při nákupu. Tato povinnost platí ale jen pro balené potraviny, u nebalených potravin tato informace bohužel často chybí.

Výhled

V červnu 2011 vydala Evropská Unie dodatková pravidla k označování potravin. Státy Evropské Unie musí během následujících třech let pozměnit svá nařízení. Tímto by v budoucnu měl být i u nebalených potravin jasně vyznačen obsah alergenů.

Může obsahovat stopy alergenů

Bohužel se stává, že potravina, která se z arašídů vůbec nevyrábí, se během svého výrobního procesu s nimi do kontaktu dostane. Kontaminace nemusí být na výrobku nikde vyznačená. Mnoho výrobců ale na obalech svých potravin tuto možnost uvádí například slovy :„Může obsahovat stopy arašídů.“

Všeobecná doporučení

Rodiče dítěte s alergií na arašídy či alergici samotní by měli dbát těchto doporučení:

Při nákupu potravin sledujte neustále složení jednotlivých produktů a vyhněte se těm, které arašídy přímo obsahují či obsahovat mohou.

Následující názvy mohou upozorňovat na obsah arašídů: arašídy-buráky-burské oříšky-podzemnice olejná, arašídový olej, arašídová mouka, arašídové máslo, arašídový krém. Rostlinné tuky, bílkoviny a lecithin (E322) mohou též obsahovat arašídy. To by ale mělo být na obalu uvedeno.

Pozor: předsmažené potraviny (například hranolky, bramboráky, kuřecí nugetky, fast food, atd ) mohou obsahovat části arašídů.

Čokoláda, pečivo, müsli či sušené ovoce jsou často ořechy či buráky kontaminovány. Na tuto možnou příměs by měl ale výrobce upozorňovat.

Na nebalených potravinách,  jako jsou například uzeniny či pečivo, nemusí být vyznačeno jejich složení. Obzvláště ale třeba pekárenské výrobky mohou arašídy obsahovat či se mohou minimálně do kontaktu s nimi dostat, neboť v pekárnách se s ořechy i arašídy často pracuje. Pokud si složením nejste jistí, zeptejte se výrobce!

Arašídy jsou často používány v asijské/mexické či africké kuchyni (např. arašídová omáčka).

Ke kontaminaci arašídy může dojít všude tam, kde se arašídy vyskytují, tedy v restauracích, pekárnách, masnách, cukrárnách (prodej zmrzliny), fast foodových řetězcích.  Lidem s nejprudší formou alergie po arašídech (anafylaxí)  se doporučuje, aby se nestravovali mimo domov.

I potraviny pro děti mohou obsahovat příměs arašídů, to musí být ale na obalech vždy vyznačeno.

Oleje lisované za studena, které se vyrábí z jiných rostlin (například slunečnicové oleje atd.) mohou být též kontaminovány arašídy, neboť v lisech se vyrábí oleje z různých semen.

Při nejtěžší formě alergie na arašídy (riziku anafylaxe):

Běžní alergici snáší dobře rafinovaný arašídový olej. U nejtěžších alergiků se ale možnost rozvoje alergické reakce nedá vyloučit ani po tomto oleji.

V extrémním případě se může rozvinout alergická reakce i po polibku s partnerem, který jedl arašídy. Je potřeba, abyste proto i svého partnera o této těžké alergii informovali. Nejlepším způsobem, jak eliminovat stopy arašídů ve slinách, je se zcela arašídům vyhnout či dodržet několikahodinový interval mezi jídlem a polibkem. Výplach úst, žvýkačka či vyčištění zubů nestačí.

Složky arašídových olejů mají využití i mimo potravinářský průmysl. Jsou složkou vitaminových přípravků (např. vitamin D), koupacích olejů a krémů, šamponů, bělících prostředků, lepidel a linolea.

Autor:  J. Linnemann

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*