25. 7. 2024
REKLAMA

Doporučená opatření velkých podniků proti šíření koronaviru

opatření velkých podniků proti šíření koronaviru

Autor: SP ČR Opatření pro provoz velkých průmyslových podniků

Svaz průmyslu a dopravy přináší seznam doporučených opatření proti šíření koronaviru pro velké průmyslové podniky, který při víkendových jednáních předali zástupci Svazu vládě. Z předložených opatření je možné vytvořit jednu oficiální instrukci potvrzenou hlavní hygieničkou jako závazný pokyn pro provoz velkých průmyslových podniků. Inspirovat se ale můžou i malé a střední podniky.

1. Pandemické plány

 • Podniky musí dodržovat své pandemické plány
 • Pokud podnik svůj pandemický plán nemá, měl by na jeho vytvoření spolupracovat s hygienou, příslušnými úřady a lékaři

2. Home office

 • Masivní rozšíření pro všechny, kde to technika či povaha práce umožňuje
 • U administrativních pracovníků, kde to není možné, omezení počtu zaměstnanců na jednom pracovišti
 • I u administrativních pracovníků zavedení směnového provozu, aby se snížil počet lidí pracujících v jeden čas (př. účetní)

3. Vstup do podniků

 • Měření teploty na vrátnicích a recepcích – zákaz vstupu osobě se zvýšenou teplotou, u zaměstnanců kontrola teploty namátkově na vrátnici nebo na pracovišti
 • Externí vstupy omezeny pouze na nezbytné zásobování; ostatní 3. osoby zákaz vstupu
 • Zásobování výroby jen přes jednu dedikovanou bránu (měření teploty) – pokud není možné, pak na každé průjezdné bráně je stejné opatření kontroly
 • Čestné prohlášení pro všechny dodavatele 

4. Koncentrace lidí na pracovištích

 • Žádný meeting, kde je v místnosti více než 15 osob
 • Vytvoření pracovních skupin na pracovištích do 20 osob; vybaveni brýlemi, respirátory (rouškami, pokud respirátory nebudou k dostání) a rukavicemi
 • Zastavení provozu výtahů (vyjma technických a zásobovacích výtahů, které nejsou určeny primárně pro přepravu osob)

5. Stravování

 • Měření teploty všech zaměstnanců poskytujících stravování
 • Vybavení osob vydávajících stravu respirátory
 • Výdej jídla ideálně u okénka do termoboxu
 • Zcela zákaz pohybu v kantýnách nebo omezení osob v kantýně v jednu chvíli
 • Zákaz vstupu veřejnosti do jídelen

6. Hygiena

 • Omezení vstupu do prostoru šaten pro ty, kteří nejsou pracovním výkonem znečištěni
 • Omezení počtu osob pohybujících se v jedné chvíli v prostoru šaten na max. 20 osob 
 • Čištění společných prostor ozonem nebo dezinfekcí v pravidelných intervalech

7. Cestování

 • Všechny osoby vracející se ze zahraničních služebních cest jdou na 14 dnů do karantény
 • Zákaz služebních cest mimo i v rámci ČR, vyjma nezbytných cest k zajištění chodu firmy (schvalují HR ředitelé firem)
 • U firem zajišťujících svozy zaměstnanců ze zahraničí či ze vzdálenějšího okolí se provádí měření teploty již při vstupu

8. Doprava do zaměstnání

 • Umožnění používat služební vozidla k cestám domů
 • Výzva zaměstnanců k cestě vlastním vozidlem, na kole či pěšky

9. Další doporučení

 • Zřízení firemní linky pro zaměstnance, kde mohou konzultovat, když neví, jak postupovat
 • Trvalá dostupnost dezinfekčních prostředků
 • Zákaz podávání rukou
 • Přerušení preventivních oprav, kde je v jedné chvíli více osob

Další požadavky získané na základě podnětů našich členů řešíme s resorty zdravotnictví, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí. O výsledcích vás budeme informovat. Svaz průmyslu a dopravy je součástí Krizového štábu MPO a operativně se snaží řešit problémy související s krizovými opatřeními vyhlášenými vládou.

Zdroj: Potravinářská komora ČR

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*