25. 2. 2024
REKLAMA

Rod Shigella

Shigella
nenetus at FreeDigitalPhotos.net

Shigely jsou patogenní pro člověka a primáty, u nichž vyvolávají úplavici tzv. bacilární dysenterii. Ve stolici infikovaných pacientů lze prokázat hlen, hnis a krev.

Bakterie rodu Shigella produkují toxin tzv. shiga toxin, který se uplatňuje při vzniku hemoragická-uremického syndromu (jako u entrohemoragické E. coli O157 : H7).

Zdrojem infekce je člověk, vzácně i kontaminovaná potravina. Bakterie je velmi citlivá na vlivy vnějšího prostředí, přesto je infekční dávka k propuknutí úplavice velmi nízká. Epidemie jsou vázány na hromadné ubytovny (letní a vojenské tábory a internáty). Jde o typickou „nemoc špinavých rukou“ (fekálně orální přenos nákazy). K nákaze dochází po konzumaci kontaminovaných potravin např. syrové zeleniny, mléka, mléčných výrobků a drůbeže. Ke kontaminaci potravin dochází vodou kontaminovanou fekáliemi, kde primárním zdrojem shigel byl nemocný člověk.

 

shigella
textbookofbacteriology

Příznaky onemocnění:

  • náhle vzniklá horečka (u dětí i febrilní křeče), zimnice a třesavka
  • křečovité bolesti břicha, lokalizované spíše vlevo
  • průjem-nejprve objemné vodnaté stolice, s poklesem teploty se mění na četné malé stolice s krví a hlenem
  • bolestivé nucení na stolici
  • zvracení jen vzácně.

Průběh onemocnění závisí na věku, výživě pacienta a jeho celkovém stavu. Komplikací může být hemolyticko-uremický syndrom u kmenů produkujících shiga toxin (Shigella dysenteriae).

Riziková potravina

  • v potravinách se nemnoží, možný přenos kontaminovanou vodou. Ke kontaminaci potravin (syrová zelenina, mléko) dochází vodou kontaminovanou fekáliemi, kde primárním zdrojem shigel byl nemocný člověk.

Diagnostika

  • kultivace nejčastěji na krevním agaru, Endo agaru, DC (deoxycholát citrát) agaru, chromogenním agaru, XLD (xylosa-lysin-deoxycholat) agaru, špěpí glukózu bez tvorby plynu (narozdíl od E. coli).

Terapie

  • léčba endiaronem, kotrimoxazolem, popř. fluorochinolony, ampicilinem.

Preventivní opatření

  • dodržování hygieny při zpracování potravin
  • vyloučení bacilonosičů z manipulace s potravinami.

 

zdroj: SZPI, http://web2.mendelu.cz/

foto: todar