25. 7. 2024
REKLAMA

Rajo si s řetězci tajně domlouvali dražší mléko!

mléko rajo
RAJO

Antimonopolní úřad zveřejnil zprávu, která může otřást pověstí obchodních řetězců i velké slovenské mlékárny. Slovenská zákazníci si několik let mohli zbytečně připlácet za mléčné výrobky v supermarketech. Kontroloři antimonopolního úřadu  zveřejnili zprávu , která může otřást pověstí některých obchodních řetězců i nejvýznamnější slovenské mlékárny. Úryvek z článku:

BRATISLAVA, 7. 7. 2016 – Protimonopolný úrad SR vydal dňa 13. 6. 2016 rozhodnutie, ktorým uložil 9 podnikateľom pokutu vo výške skoro 10 miliónov EUR. Ide o subjekty pôsobiace v oblasti dodávok a maloobchodného predaja produktov zo skupiny mlieko, maslo, smotana. Jeden z účastníkov konania sa urovnal, pričom mu bola znížená pokuta o 50 %.
 
V roku 2013 Protimonopolný úrad SR stanovil sektor potravinárstva a poľnohospodárstva za jednu zo svojich prioritných oblastí a vykonal prieskum v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov. Úrad skúmal fungovanie trhov týkajúcich sa prvovýroby a spracovania surového kravského mlieka ako aj predaja spracovaných mliečnych produktov na úrovni maloobchodu, najmä na úrovni obchodných reťazcov (ďalej len ,,OR“). Úrad identifikoval možné súťažné problémy na úrovni dodávok a maloobchodného predaja niektorých mliečnych produktov. Skutočnosti zistené v rámci prieskumu boli jedným z podkladov, na základe ktorých úrad vykonal inšpekcie u piatich podnikateľských subjektov.
 
Na základe vykonaných inšpekcií a prešetrovania úrad dospel k predbežnému záveru, že významný dodávateľ produktov zo skupiny mlieko, maslo a smotana a významní maloobchodní predajcovia sa mohli dopustiť porušenia zákona, a preto v apríli 2015 otvoril správne konanie. Účastníci konania sa mohli dopustiť porušenia zákona tým, že uzatvárali medzi sebou vertikálne dohody, ktorých spoločným cieľom malo byť určenie cien pre ďalší predaj, tzv. „resale price maintenance“ (RPM), v období rokov 2009 až 2014. V rámci predaja produktov zo skupiny mlieko, maslo a smotana ide pritom vo všeobecnosti o základný potravinový tovar (tzv. must have produkty), ktorý je z pohľadu každodenného života konečného spotrebiteľa dôležitou súčasťou sortimentu maloobchodníkov. 

Celý článek naleznete ZDE

V podstatě všichni kromě Lidl

Spolupráci udržovali na jedné straně bratislavská mlékárna Rajo a na druhé straně osm velkých řetězců: Tesco, Kaufland, Billa, Coop Jednota, Terno, Moja sámoška, CBA a někdejší Carrefour. BILLA se přiznala, hrozí jím proto jenom poloviční pokuta. Ostatní maloobchodní prodejci znali prostřednictvím dodavatele výchozí situaci – cenovou úroveň a záruky o nastavení stejných pultových cen k určitému termínu u konkurentů. Bylo pro ně jednodušší přizpůsobovat tomu svou celkovou cenovou strategii.

Klíčová e-mailová komunikace.

Antmonopolní úřad disponoval přes 150 e-maily / e-mailovými vlákny týkajícími se posuzovaných produktů. E-maily prokazovali existenci dohod mezi dodavatelem a odběrateli. Klíčovou v tomto případě byla komunikace, která zahrnovala nastavení určité pultové ceny od konkrétního data na celém trhu.

Co na to RAJO?

Zuzana Stanová, členka predstavenstva pre obchod a marketing RAJO, a.s.: „Z pohľadu spoločnosti RAJO ide vo veci rozhodnutia PMÚ SR z 13.6.2016 o vykonštruované obvinenia. Spoločnosť RAJO si je vedomá rizík protisúťažného konania a preto nikdy nenavrhovala ani nevynucovala konanie, ktoré by mohlo byť považované za nezákonné. Navyše, neprirodzené zvyšovanie cien našich výrobkov by znamenalo pre našu spoločnosť okamžitý pokles predaja, hospodárskych výsledkov a zamestnanosti v spoločnosti. Od nich je následne závislý celý náš reťazec producentov mlieka, spomedzi ktorých tvoria slovenskí prvovýrobcovia 90 %.

Rozhodnutie PMÚ SR mylne považuje bežnú prax odporúčaných cien uplatňovanú spoločnosťou RAJO v spojení s jednostrannými krokmi vzájomného monitoringu a dorovnávania cien zo strany obchodných reťazcov za nezákonnú „resale price maintenance“.

Spoločnosť RAJO preto plánuje využiť všetky právne prostriedky na obranu. Voči neprávoplatnému rozhodnutiu PMÚ SR sme už podali rozklad a veríme v skoré očistenie nášho mena.“

zdroj: internet

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*