30. 3. 2023

Vyšetření SVÚ prokázalo leukomalachitovou zeleň ve svalovině pstruha z Itálie

Foto: Archiv MZe

SVS upozorňuje, že se na českém trhu objevili pstruzi z Itálie, v jejichž svalovině vyšetření prokázalo zakázanou látku – leukomalachitovou zeleň. Celkové množství ryb bylo 4200 kg, což představuje 10 500 pstruhů. Platný limit na přítomnost leukomalachitové zeleně byl v tomto případě překročen takřka sedminásobně, přičemž s rezidui této látky se inspektoři SVS setkávají v posledních letech spíše sporadicky.

Na začátku dubna bylo přes 10 tisíc živých pstruhů duhových dovezeno z Itálie do společnosti Fish Market v Třeboni,  kde došlo k jejich zpracování a následné distribuci několika odběratelům v České republice. Vakuově balený pstruh je již po datu spotřeby (8. – 15. 4. 2019), ale někteří zákazníci si mohli pstruhy zamrazit. Ryby je v možné vrátit v místě nákupu. Pstruh duhový z inkriminované zásilky byl nabízen zejména v obchodní síti prodejen Albert a rovněž jej prodával ve svých prodejnách příjemce zásilky společnost Fish Market.

Vyšetření na přítomnost leukomalachitové zeleně provedla akreditovaná laboratoř Státního veterinárního ústavu v Jihlavě. Testy zjistily, že vzorek svaloviny pstruha obsahuje 13,4 µg/kg, kdy povolený limit je 2 µg/kg.

Vzhledem k tomu, že ve vzorku svaloviny pstruha byla zjištěna leukomalachitová zeleň, která je degradačním produktem malachitové zeleně, je velice pravděpodobné, že byla nepovolená látka použita ještě před transportem pstruhů na území České republiky.

Malachitová zeleň a leukomalachitová zeleň jsou látky zakázané pro použití u ryb určených k potravinovým účelům. Malachitová zeleň je velice účinné a cenově dostupné léčivo proti ektoparazitům a plísňovým onemocněním ryb, je však autorizováno pouze pro akvarijní rybičky. Případné zneužití malachitové zeleně, a to obzvláště u pstruhů, kontroluje SVS v rámci monitoringu cizorodých látek.

Používání malachitové zeleně není povoleno nejen v Evropě (od roku 2000), ale ani např. v Kanadě a Spojených státech. Použití malachitové zeleně s sebou přináší řadu bezpečnostních rizik. U savců včetně člověka může mít konzumace ryb s touto látkou potenciálně karcinogenní účinky (muselo by se však jednat o velké množství) a způsobit i jiná závažná onemocnění.

 


Malachitová zeleň – tmavě zelené barvivo trifenylmetan se pro svůj fungicidní účinek používá od 30. let minulého století v akvakulturách, a jinak jako barvivo textilu a papíru.

Malachitová zeleň stejně jako leukomalachitová zeleň patří k barvivům považovaným za genotoxické a/nebo karcinogenní. Dosud však nejsou tyto látky exaktně vyhodnoceny a není pro ně stanovena hodnota ADI. Občas se objevují názory, že přísnost je přehnaná, že riziko je minimální, ale na druhé straně už došlo ke kontaminaci volných vod.

Malachitová zeleň není uvedena jako povolená látka v nařízení 37/2010/EU, o farmakologicky účinných látkách pro chov ryb a její přítomnost není přípustná v živočišných potravinách podle nařízení 2377/90/ES o reziduích veterinárních prostředků. Používat ji není povoleno nejen v Evropě, ale ani např. v Kanadě a USA. Lze ji použít jen pro chov akvarijních rybek. Její použití znamená řadu bezpečnostních rizik i pro ryby (nepříznivý vliv na přírůstky, vyšší úhyny ošetřených ryb, anémie, zvýšená incidence nádorů).

Přestože tyto látky v potravinách nesmí být přítomny (mez detekovatelnosti: 2 µg/kg), občas se v produktech akvakultur vyskytují. Příčinou může být jednak jejich ilegální použití jako léčiva v akvakulturách, jednak kontaminace z jiných vod a sedimentů.

Kontrole přítomnosti malachitové zeleně a jiných barviv je věnována značná pozornost jak v ČR, tak v rámci EU. Kontrola se provádí u chovaných sladkovodních ryb (zvláště pstruh a kapr) krátce před tržní zralostí.  Při překročení stanovené hodnoty (mez detekce) nepovolí orgány veterinárního dozoru uvedení těchto ryb do oběhu.

Zdroj: SVS, ICBP

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*