18. 6. 2024
REKLAMA

Leukomalachitová zeleň ve svalovině vzorku pstruhů

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina vydala na konci loňského roku zákaz uvádění pstruhů ze sádek v Pravíkově na Pelhřimovsku do oběhu z důvodu nálezu reziduí leukomalachitové zeleně (LMG) ve svalovině vzorku pstruhů odebraného v rámci provádění monitoringu cizorodých látek v potravinách a surovinách živočišného původu.

Malachitová zeleň a leukomalachitová zeleň jsou látky zakázané pro použití u ryb určených k potravinovým účelům. Laboratorními vyšetřeními bylo zjištěno překročení rozhodovacích limitů pro ryby ve velké míře, vzorky nevyhověly validačním parametrům dle Rozhodnutí Komise 2002/657/EC a byl překročen maximální reziduální limit pro rezidua malachitové zeleně. Na základě výše uvedeného bylo správním orgánem s účastníkem řízení ve věci zahájeno správní řízení a současně rozhodnuto v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o vydání předběžného opatření, které bylo pro zajištění účelu tohoto řízení neodkladně nutné a následně byl zákaz uvádění do oběhu  vydán formou mimořádných veterinárních opatření.

S rezidui malachitové zeleně jsme se u tržních ryb setkávali v uplynulých letech sporadicky, díky systému kontrol jsou případy odhalovány a řešeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví zákazníků.

zdroj: <http://www.svscr.cz/nalez-rezidui-leukomalachitove-zelene-u-pstruhu/>

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*