20. 5. 2024
REKLAMA

Šest let kontrol Potravinářské inspekce v restauracích: ubylo nejzávažnějších prohřešků, problémem zůstávají hygienické prohřešky a falšování

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí již od roku 2015 kontroly v provozech společného stravování, tj v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení, cukrárnách, pivnicích, vinárnách aj.

Za šest let kontrol segmentu zde inspektoři SZPI uskutečnili 73 805 kontrol, z nich u 19 512 kontrol zjistili porušení právních předpisů. Inspektoři tak zjistili za dané období pochybení u 26,2% kontrol a společné stravování tak představuje nejproblematičtější segment ze všech typů provozoven v kompetenci SZPI.

SZPI považuje fakt, že cca každá čtvrtá kontrola ve společném stravování zjistila porušení právních předpisů za neakceptovatelný a dále bude vyvíjet maximální úsilí o zlepšení situace v segmentu.

Zároveň je potřeba zdůraznit, že vlivem cíleného kontrolního tlaku inspektorů SZPI došlo postupně k výraznému snížení množství prohřešků zejména v oblastech ohrožujících zdraví spotřebitelů. Po zahájení kontrol v roce 2015 v restauracích se ukázalo, že jejich stav je velmi zanedbaný, významná část provozovatelů si není vědoma ani nezákladnějších povinností a inspektoři byli nuceni na místě uzavřít 144 provozoven společného stravování pro neakceptovatelný hygienický stav. To představovalo 65,2% provozoven uzavřených SZPI. V roce 2020 šlo o 22 uzavřených provozoven a v roce 2019, tedy před vyhlášením nouzového stavu, o 49 provozoven. Výskyt nejzávažnějších porušení tak v období 2015–2020 poklesl o více než dvě třetiny. Středně a méně závažné prohřešky v oblasti hygienických požadavků přesto zůstávají problémem, pochybení inspektoři zjistili u 31% z celkem 45 508 jejich kontrol ve společném stravování (2015: 36,2%, 2020: 29,7%).

K typickým důvodům vedoucím k uzavření patří dlouhodobá rezignace na úklid v provozovně, rizikový technický stav zařízení a prostor provozovny, zaplísnění prostor a chladících zařízení, výskyt škůdců a absence jejich regulace, chybějící přívod teplé vody, nevyhovující podmínky skladování, nezvládnutý odvoz odpadů apod. Jde o podmínky přímo ohrožující zdraví spotřebitelů.

Inspektoři SZPI  ve společném stravování provádí v plném rozsahu kontroly hygienických a mikrobiologických požadavků: zajištění provozní hygieny (pravidelný úklid, čištění a sanitace), prevence šíření onemocnění z potravin, postupy k regulaci škůdců, zdravotní způsobilost zaměstnanců, přítomnost zdraví škodlivých mikroorganismů např. Salmonella spp., Listeria monocytogenesCampylobacter spp., Escherichia coli tvořící shigatoxiny, stafylokokové enterotoxiny, noroviry, výjimečně i viry hepatitidy A a E; mikrobiologická kritéria hygieny potravin – bakterie čeledi EnterobacteriaceaeE.coli; mikrobiologická kritéria zdravotní nezávadnosti a jakosti ledů určených do nápojů – koliformní bakterie, intestinální enterokoky, E.coliClostridium perfringens, atd.

Zlepšení situace inspekce konstatovala v oblasti značení alergenních látek v pokrmech, kdy v roce 2015 chybovalo 18% provozovatelů, v roce 2020 jen 5,1% (v r. 2019 šlo o 6,1%).

Výrazný problém společného stravování, který nebyl před rokem 2015 systémově řešen, představuje klamání spotřebitele a falšování. Jde o praxi, kdy je v nabídce uvedená složka pokrmu nahrazena jinou, typicky levnější složkou. Např. kontrolní akce zaměřená na druhovou pravost masa v restauracích a rychlém občerstvení potvrdila klamání spotřebitele u třetiny z hodnocených vzorků, mj. v „dančím guláši“, „telecím a kuřecím kebabu“ aj. Dále se jedná o nabízení pokrmů označených „svíčková na smetaně“, „těstoviny se smetanovou omáčkou“, „pizza na smetanovém základě“, ve skutečnost ale jde o pokrmy připravené na bázi náhražky z rostlinných tuků. Řada provozovatelů klame spotřebitele i uváděním složek „mozzarella“, „smažený sýr“, „smažený Eidam“, přičemž kontrola potvrdla použití levnější náhražky z rostlinného tuku. Klamání inspektoři SZPI zjišťují i u složek označených „šunka“, „parmská šunka“, „Prosciutto di Parma“ aj. Provozovatelé spotřebitele klamou i označováním nápojů, „Džus – 100% ovocný podíl“ je ve skutečnosti nápoj s nižším podílem ovoce, „Meruňka – ovocný destilát“ je aromatizovaná lihovina, pivo označené „12° ležák“ je nápojem nižší stupňovitosti, „víno z Moravy“ ve skutečnosti pochází ze Slovenska nebo Maďarska, nápoj deklarovaný „čokoláda“ obsahuje nižší než požadovaný obsah kakaa.

Falšování a klamání spotřebitele inspektoři zjistili u 23% z celkem 10 451 hodnocených vzorků pokrmů a nápojů.

Pro výkon výše uvedených kontrol SZPI disponuje špičkovým vybavením v akreditovaných laboratořích, které realizuje akreditovanými metodami, případně ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi v ČR i zahraničí. Vybavení laboratoří i použité metody jsou z významné části unikátní v ČR a žádná jiná tuzemská instituce neprovádí v daném segmentu kontroly v takové šíři hodnocených parametrů, jako SZPI.

Výsledky z kontrol ve společném stravování jsou  průběžně a transparentně zveřejňovány včetně provozoven uzavřených pro nepřijatelný hygienický stav  na webu www.potravinynapranyri.cz a účtech na sociálních sítích FacebookTwitter a Instagram.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je zcela připravena na provádění kontrol potravinového práva v plném rozsahu ve všech provozovnách otevřeného typu společného stravování v zájmu spotřebitelů a poctivě podnikajících provozovatelů.

Zdroj: SZPI

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*