20. 5. 2024
REKLAMA

E.coli

2. 7. 2015 0

E. coli sa nazýva typ baktérie ktorá žije v ľudskom a aj zvieracom čreve. Hoci veľa typov E.coli sú neškodné, z niektorých typov môžeme ochorieť. Najhorší typ E.coli poznáme ako E.coli O157:H7, môže spôsobovať

1 5 6 7