19. 4. 2024
REKLAMA

Doporučení: covid-19 a mytí stolního nádobí – potravinářské podniky – stravovací služby

Vzhledem ke známým způsobům, kterými se koronavirus šíří, tj. kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal a v souvislosti s množícími se podněty na nedostatečné mytí nápojového skla a vratných kelímků v provozovnách stravovacích služeb a jejich zahrádkách, připomíná Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  provozovatelům potravinářských podniků provozujícím stravovací službu povinnost dodržovat zásady správného a řádného mytí nápojového skla a stolního nádobí a nedoporučuje používání tzv. vratných kelímků:

Mytí stolního nádobí včetně skla v profesionálních zařízeníchDOPORUČOVÁNO za podmínek: mycí teploty nejméně 55 st. C, teplota oplachové vody nejméně 80 st. C, dodržení délky mycího cyklu
Ruční mytímusí být vytvořeny podmínky pro manipulaci s použitým a čistým nádobímmýt pouze v teplé vodě za co nejvyšší teploty se saponátem, omývat mechanicky a důkladně (ne jen vypláchnout) a následně opláchnout nejlépe tekoucí horkou vodou
Mytí skla v tzv. spulboymusí být vytvořeny podmínky pro manipulaci s použitým a čistým nádobím, nutné je používání dezinfekčních roztoků s virucidními účinky a s následným důkladným oplachem tekoucí čistou pitnou vodou

Používání tzv. vratných kelímků (určených pro opakované použití) HSHMP nedoporučuje z následujících důvodů:

Opakované působení horké vody a dezinfekčních roztoků může ve zvýšené míře narušovat povrchy zejména plastového nádobí, což může ve svém důsledku ovlivňovat čistitelnost tohoto plastového nádobí a tím zvyšovat riziko přenosu koronaviru, a to i z hlediska současné znalosti o přežívání koronaviru na plastových površích. Při případném poškození povrchu plastového nádobí není zajištěna ani inertnost nádobí a neuvolňování látek z těchto plastů do podávaných pokrmů včetně nápojů.
Také další manipulace s použitými plastovými kelímky nebo i stolním nádobím včetně skla a v prostorech stánků, či malých provozoven stravovacích služeb je problematická z prostorových důvodů. Obvykle nelze zajistit správné a důkladné mytí použitého stolního nádobí včetně manipulace s čistým a znečištěným nádobím, včetně dodržování zásad osobní hygieny, tj. mytí rukou po jakémkoli znečištění v tekoucí teplé vodě. Používání jednorázových rukavic toto mytí nenahrazuje a zvyšuje riziko přenosu nejen koronaviru, ale i dalších onemocnění.

FOTO: ilustrační obrázek


V Praze 17.8.2020

odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*