5. 10. 2022

Potravinářská inspekce vloni zjistila 33 nevyhovujících reklam, nejvíce u doplňků stravy na internetu

Novelou zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) s účinností od srpna 2015 pověřena i kontrolou reklamy na potraviny a to zejména v tisku, na internetu, v letácích, v obchodech apod. Kompetence ke kontrole se netýká reklamy v televizi a rozhlase. 

V rámci kontrol reklamních sdělení v roce 2016 Potravinářská inspekce zjistila celkem 33 nevyhovujících reklam. Nejvíce reklamních sdělení porušujících právní předpisy inspektoři zjistili v segmentu prodeje doplňků stravy, zejména prodávaných na internetu. Mezi nejčastější porušení patřilo uvádění zavádějících informací a použití nepovolených zdravotních, případně i léčebných tvrzení. 

Používat lze pouze schválená zdravotní tvrzení dle Evropského nařízení 1924/2006 a dále zdravotní tvrzení, jejichž posouzení nebylo dosud dokončeno. Seznamy schválených i dosud neposouzených tvrzení lze najít v registru Evropské komise. Používání tzv. léčebných tvrzení je právními předpisy u potravin (včetně doplňků stravy) zcela zakázáno, protože žádné potravině nelze připisovat vlastnosti léčby – to je vyhrazeno pouze léčivům. 

Specifickou kategorii kontrolovaných subjektů tvořily internetové obchody a reklamní webové stránky, jejichž provozovatelé sídlili mimo území ČR. Jedná se o e-shopy zaměřené na tuzemské spotřebitele s informacemi v českém jazyce, u kterých kontrola SZPI zjistila některé z výše uvedených nedostatků. Informace o provozovatelích se sídlem v EU komunikuje SZPI s dozorovými orgány v příslušném státě prostřednictvím evropského systému sdílení informací o nevyhovujících potravinách AACS. SZPI je národním kontaktním místem AACS pro ČR. 

Informace o nevyhovujících, zavádějících nebo nepovolených tvrzeních na e-shopech provozovaných mimo území EU umístila SZPI na Seznam rizikových webových stránek a výrobků, aby tak alespoň snížila dopad protiprávního jednání na spotřebitele.

Souvisejíci legislativa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

zdroj: <http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-vloni-zjistila-33-nevyhovujicich-reklam-nejvice-u-doplnku-stravy-na-internetu.aspx>

Buďte první, kdo přidá komentář...

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*