Přenášejí potraviny koronavirus?

0

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ Přenos potravinami je nepravděpodobný.  Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo. Výzkumy s cílem zjistit zdroj ohniska, rozsah šíření infekce a způsoby přenosu však [víc]