Chemické nebezpečí

0

Otravy chemického původu mohou vyvolat cizorodé látky v poživatinách a přirozeně se vyskytující látky v poživatinách.

Pesticidy a naše zdraví

0

Pesticidy jsou látky a přípravky, které ovlivňují základní procesy v živých organismech. Jsou to sloučeniny chemických látek syntetického nebo přírodního původu, určených k potlačování růstu a hubení škůdců, nežádoucích rostlinných kultur a živočichů, přenašečů chorob a [víc]

1 2