Káva, proč ji máme rádi?

0

Zavřete oči a představte si tu hezkou sytou vůni čerstvě semleté kávy, cítíte? Někdo říka, že je to spíše svěží aroma než samotný nápoj co nás ráno nakopne, co myslíte?