13.12.2017

Reklama

Bezpečnost potravin, nejen v restauraci

11.4.2016 0

HACCP sleduje tok potravin v celém rozsahu vaší restaurace, od okamžiku zásobování, kdy probíhá převzetí surovin, či výrobků, do okamžiku, kdy se hotové pokrmy podávájí zákazníkům. Pojďme se podívat na to, jak by to mělo fungovat […]

HACCP

12.6.2015 0

Co to vlastne HACCP znamená?   HACCP (hazard analysis and critical control points znamená analýzu nebezpečí a metodu kritických kontrolních bodů) je systém, který byl v 60. letech minulého století vyvinut v USA

PDCA

12.6.2015 0

PDCA  (z anglického plan-do-check-act), čili „plánuj, udělej, zkontroluj, jednej“ jsou základní kroky pro dosažení neustálého zdokonalování. Většina modelů zlepšování procesů je založena na postupu, který zavedl W. Edwards Deming. Postup popisuje posloupnosti kroků zlepšování procesů.

1 11 12 13